Trilliumok

Hathor Planetáris Meditáció Tom Kenyon közvetítésében

Trilliumok

Ebben az üzenetben szeretnénk megosztani veletek egy egyszerű, de rendkívül hatékony módszert a test kvantum potenciáljainak eléréséhez. Ez a technika lehetővé teszi számotokra, hogy más dimenziós tudatosságok életet támogató, finom energiáit vonzzátok magatokhoz.

A Trilliumok olyan kvantum térhatások, amelyek két szubatomi részecske összekapcsolódásával keletkeznek. Amint az atomok elkezdenek alakot ölteni a szubatomi részecskék kötéséből, ezek kvantum mezőhatások erősödnek. Mivel az atomok összekapcsolódnak, hogy komplex molekulákat hozzanak létre, a kvantum mezőhatások egyre bonyolultabbá, és intenzívebbé válnak. Ebből a nézőpontból fizikai testetek egy bonyolultan koreografált generátora egy összekapcsolódó és egymással kölcsönhatása lépő kvantum mezőhatásoknak, amelyek a testetek sejtjeiből spontán keletkeznek.

Ezek a celluláris kvantum mezőhatások, olyan tökéletesen összehangolt kvantum attraktorokká fejlődnek, melyek a finom energiákat környezetedből tested sejtjeibe vonzzák. Ez a folyamat végbemegy akár tisztában vagy ezzel akár nem. Ez egy automatikus és reflektív hatása a sejtmátrixnak, melyre úgy utalsz, mint tulajdon tested.

Van néhány különlegesség a Trilliumokkal kapcsolatban. Ezek egyike a természetükre vonatkozó ellentmondás. A saját tudatos tudatosságodtól függetlenül működnek, de mégis befolyásolja őket a valóság természetéről meglévő hiedelmeid. Más szavakkal a Trilliumok programozottak – kvantum szinten- a tudatosság és az anyag között létrejövő rejtélyes, kifürkészhetetlen kapcsolódási pont által.

Kettő ugyanabban a környezetben élő egyén különböző finom energiákat vonzhat magához fő hiedelmeinek megfelelően. Ezek a különbségek ezután jelentősen befolyásolhatják mind a „valóság” észlelésüket (és azt, ami általuk lehetségesnek tekintett), mind pedig azokat, amelyeket valóban képesek elérni ezen észlelt „valóságukban”.

Míg a Trilliumok kétségtelenül automatikusan működnek attól függően, hogy mire programozták őket, mit vonzanak magukhoz, egyszerűen befolyásolhatók a fókuszált szándékoddal. Más szavakkal, befolyással lehetsz arra, hogy milyen finom energiákat vonzol magadhoz azáltal, hogy saját tudatosságod erejének összpontosított szándékát használod.

A Trilliumokkal való munkavégzés értéke abban rejlik, hogy a Kozmosz más szintjeiről vonzhatsz magadhoz kiegyensúlyozó, és megújító energiákat. Ez azt jelenti, hogy nem csak abból a dimenzióból vonzhatsz magadhoz felemelő energiákat, amelyben fizikai tested létezik. A Trilliumok képesek arra, hogy a bolygón túli dimenziókból vonzzák a táplálékot, és a jótékony energiákat, és ez az, amiért most megosztjuk veletek ezt az üzenetet.

Planetáris változások

A korábbi planetáris üzenetekben különböző ökológiai kérdéseket vetettünk fel, melyekkel a bolygónak szembe kell néznie. Ahhoz, hogy jelen üzenetünket jobban megértsétek, javasoljuk, hogy olvassátok el a korábbit, amelynek Spatial Cognizance (Térbeli Tudatosság) címet adtuk. (Megjegyzés: Megtalálható a Hathorok weboldalán; www.tomkenyon.hu; Fordítói megjegyzés: magyarul megtalálható itt. )

Ebben az üzenetben néhány előrejelzést adtunk át a Föld ökoszisztémáján belüli tendenciákkal kapcsolatosan, különösen, amit az ökológiai tudósok a 6. tömeges kihalásnak neveznek. Amikor a 6. tömeges kihalásról beszélünk, utalunk arra a tényre, hogy nagyszámú növényi és állatfaj eltűnt ezen a bolygón 5 korábbi különálló korszak alatt.

A mi szempontunkból, mely megegyezik az ökológiai tudósok szempontjával, az emberiség belépett a 6. tömeges kihalás időszakába. Szeretnénk tisztázni, hogy a 6. tömeges kihalás az idővonalatokon bár valószínű, de nem biztos mivel bármely esemény iránya megváltozhat, akár az utolsó pillanatban is. Ennek ellenére, ha az emberiség nem változtatja meg a természettel és a Föld ökoszisztémájával a kapcsolatát, akkor ez a folyamat folytatódni fog.

A 6. tömeges kihalás nem jelenti azt, hogy az egész emberiség megsemmisül, de túlnyomó többségét érinteni fogja. Érzésünk az, hogy az elkövetkezendő 25 év a bolygó gyors és radikális változásaival köszönt be, ami kihatással lesz a kollektív tudatosságra.

A viharok intenzitása növekedni fog szerte a világon, és egyre rombolóbbá válik. Az óceán szintje a vártnál gyorsabban emelkedik. Az alacsonyabban fekvő part menti területeken élők pedig azon kaphatják magukat, hogy korábban kell belsőbb területekre vándorolniuk, mint azt a tudósok előre jelezték. Mindezek az ökológiai változások óriási túlélési stresszt hoznak létre a vadon élő állatokban és minden olyan növényi életformában, mint például a fák és a diatomiák amelyek apró mikroorganizmusok a világ óceánjaiban. A fákkal együtt a diatomiák és más fitoplankton szervezetek felelősek a Föld felhasználható oxigénjének nagy részéért.

A Föld hatalmas faállományát a túlzott erdőtelepítés veszélyezteti, és mind a fákra, mind a fitoplankton szervezetekre negatív hatással van  az éghajlatváltozás, és a világméretű toxicitás növekedése is, amelyet a modern technológiák generálnak. Az óceánok túlsavasodnak és ez óriási pusztítást okoz az óceáni és a szárazföldi életformákban is. Ha a 6. tömeges kihalás folytatódik, akkor az emberiség többsége a Föld történelmének részévé válik. Az emberiség azon csoportjai, akiknek sikerül túlélni, a létezés más rendje szerint fognak működni. Ők nem uralkodni fognak a természeten, hanem együttműködnek vele, és mindenki emlékezetébe bevésődik az együttműködés kollektív megértése.

Az emberek közötti megosztottság, a kultúra és a vallás tekintetében sokkal kevésbé lesz fontos, mint most. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a túlélés érdekében az embereknek félre kell tenniük a különbségeket és új, közös területet kell találniuk. (egyébként ezt jelképesen és szó szerint is értjük). Ez az újfajta működése az emberiségnek sokkal átláthatóbb, és nyitottabb lesz más dimenziók tudatossága felé. Ez azt jelenti, hogy a jövő embereinek közvetlen, tudatos kapcsolata lesz más galaktikus és intergalaktikus lényekkel (vagyis az idegenekkel) valamint, a nem fizikai testtel rendelkező intelligenciákkal pl: angyalokkal, és már energia lényekkel.

A következő negyedszázad végére az emberiség növekvő hányada galaktikus feltárást fog végrehajtani, és az emberiség űrhajózó civilizáció lesz. Az életnek ezen nehéz szakaszában lesznek olyan emberek, akik megpróbálják elkerülni a Föld szörnyű ökológiai változásait. Ugyanakkor lesznek mások, akik továbbra is elkötelezettek a földi lét iránt, és ezen új működésű emberek új, kreatív módokat találnak a túlélésért, növekedésért. A változó Földdel való kölcsönhatás újszerű módjai magukba foglalják az olyan új, egészséges ételeket és gyógyszereket, amelyeket még nem hoztak létre. Visszatérve a következő 25 évre, elkerülhetetlen az élelmiszerhiány, valamint a világ minden részében a víz hiánya az éghajlatváltozás miatt.

Az összes biológiai rendszerre kiható feszültségnek, valamint a víz és a levegő minőségi romlásának köszönhetően, az élelmiszerek, hidratáció, és oxigénellátás forrásai folyamatosan elvesztik vitalitásukat. Más szavakkal, egyre inkább nehezebb lesz kinyerni a tápanyagokat, táplálékokat a Földi környezetből, melyre az emberiség már évezredek óta támaszkodott.

Trilliumok mint egy másik világ táplálék forrásai

A Trilliumok arra szolgálnak, hogy megragadhassák azokat a táplálékforrásokat, amelyek a létezés más dimenzióiból származnak a Föld jelenlegi valóságán kívül, valamint, hogy olyan energiával és táplálékkal lássák el a test sejtjeit, amelyek erősítik azt. Érdekes módon ez a fajta finom energia sokféle formát ölthet, beleértve a mannát, egy étkezésre használt élelmiszerforrást, amelyet az Ószövetségben és a Koránban is nem evilági eredetű élelemként említenek.

A Trilliumok használatában való jártasság felvértez abban az időszakban, amikor a planetáris átalakulás a mélyebb szakaszába lép, amely előttetek áll. Legnehezebb dolog a Trulliumokkal kapcsolatban az egyszerűségük. Nem kell semmit tenned aktiválásuk érdekében, mivel a nap 24 órájában aktívak. Csupán annyit kell tenned, hogy meghatározod, milyen energiákat szeretnél magadhoz vonzani, és ez egyszerűen megvalósul azáltal, hogy a szándékodra fókuszálsz.

Ha például több életerőre vagy megújító gyógyító energiára van szükséged, lépj be elméd relaxált állapotába, és légy tudatos az egész testedre, és arra, hogy tested minden sejtje egy „kvantum attraktor”. Amint elkötelezed magad ezen, szándék mellett, a Trilliumok a testedben kezdik magukhoz vonzani a Kozmosz más dimenzióiból származó energiákat. Mikor az elméd elkalandozik, csak hozd vissza tudatosságod a testedre, és a szándékodra tudván azt, hogy ezen egyszerű fókuszált szándék, vonzásban tartja Trilliumaidat.

Arra bátorítunk, hogy kísérletezz, hogy különböző olyan pozitív és életet támogató energiákat vonzz magadhoz, amelyeket csak meg akarsz tapasztalni a celluláris mátrixban, mely a tested. Azon energia fajták, amelyeket a Trillumok által magatokhoz vonzotok, úgymond „végtelenek”. Sokkal hatékonyabban érheted el a Trillium lehetőségeit, ha magasabb tudatállapotban vagy, mivel ez a képesség kívül esik a normál emberi érzékelés határán.

A Trillium hangmeditációt azért hoztuk létre, hogy segítsünk neked az észlelt valóságod megváltoztatásában. A hangmeditáció linkjét az üzenet végén találod.

A Trillium hangmeditáció lehetőségeinek kihasználásához mindössze annyit kell tenned, hogy miközben hallgatod, pihentesd meg tudatod a testeden, és add át magad a hangmeditáció hangkódjainak. Ezután, a kiválasztott szándékra koncentrálj azzal a tudattal, hogy ezzel aktiválod a benned lévő Trilliumokat. Természetüknél fogva a Trilliumok a tudatosság más dimenzióiból finom energiákat fognak bevonni a fókuszált szándék természetének megfelelően.

A Trilliumok aktiválása sokkal hatékonyabb és erősebb lesz, ha egy olyan magas rezgésű állapotba lépsz be, mint a megbecsülés, hála érzése, miközben hallgatod a meditációt. Ahelyett, hogy megmagyaráznánk, miért van ez így, egy korábbi Hathor üzenetre hivatkozunk, melynek címe Multiverse Sound Meditation (Multiverzum Hangmeditáció), amelyet megtalálsz a honlap Hathorok részében (www.tomkenyon.hu; fordítói megjegyzés: magyarul itt olvashatod.)

Sok sikert kívánunk a Trillium felfedezéséhez. Ez a legnagyszerűbb ajándék, úgy hisszük, amit adhatunk. Legyen az a tudás, áldás neked és szeretteidnek valamint minden érző léleknek, hiszen mindnyájan kollektíven átléptek a bizonytalanság küszöbén.

A Hathorok
2018. szeptember 21.

Tom gondolatai

Mivel a Hathorok kommunikációjukat egy általuk korábban átadott üzenetükre hivatkozva kezdték, melynek a Spatial Cognizance (Térbeli Tudatosság) címet adták, szeretném elkezdeni a megjegyzéseimet az üzenet első mondatával:
„Világotok egy hatalmas metamorfózis közepén áll.”

Személy szerint a metamorfózis kifejezést különösen alkalmasnak találom, mivel a kifejezést az átalakulás vagy forma megváltoztatására használják.

Egy átfogó történelmi pillantás a Földi létre egyértelműen rávilágít arra, hogy radikális átalakulás közepette vagyunk. Az élet formája (ami azt jelenti, hogy éljük az életünket) kétségtelenül változik. Ennek a változásnak része, hogy mint világkultúra pszichológiailag egyre inkább elszakadunk a természettől. Ősi származásunktól való elszakadás hatásai hozzájárulnak ahhoz, hogy kollektíven semmibe vesszük a természetet, amely minden biológiai életre nézve (magunkét is beleértve) káros következményekkel jár, hacsak radikálisan nem változtatjuk meg társadalmi viszonyainkat és viselkedésünket a természethez viszonyítva.

Nem fogom megvitatni a Hathorok előrejelzéseit a Föld közeljövőjéről, mivel megjegyzéseik maguktól értetődőek, és lényegre törőek. Az előrejelzéseikre emlékeztet egy olyan megjegyzésük, amelyet valamikor még az önfejlesztés szubkultúrájában mondtak: „Az igazság szabaddá tesz, de lehet, először összecsinálod magad!”

Úgy gondolom, hogy ebben a kijelentésben nagyon sok igazság van, amikor valamely minta felismerésére kerül sor függetlenül attól, hogy ez egy személyes pszichológiai tendencia, társadalmi norma, vagy pedig a mi jelenlegi bizonytalanságunk a Föld gyorsan változó ökoszisztémájával kapcsolatosan.

A Hathorok kommunikációja már a kezdetektől, az 1980-as évek végétől egyértelmű volt számomra, miszerint az élet eseményei, külső helyzetei nem olyan fontosak a spirituális evolúció szempontjából, mint a belső döntések. Véleményük szerint az élet különböző kihívásaival kapcsolatos döntéseink alakítják tudatunk mélyebb szintjeit, és ezek a belső tulajdonságok határozzák meg, hol végzünk a későbbi inkarnációkban. Más szóval, a mi jelenlegi életünkhöz kapcsolódó döntéshozatalunk közvetlenül befolyásolják a tapasztalataink minőségét, valamint a más életszakaszok által kínált lehetőségeket, függetlenül attól, hogy valaha az anyag világában vagy a fény birodalmaiban tapasztaltuk meg.
Így ebből a szemszögből a modern élet és a vele járó bizonytalanság és káosz olyan soha nem látott lehetőséget kínál számunkra, hogy tudatosan felfelé haladjunk egy nagyon gyors ütemben – ha csak úgy határozunk, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek megerősítik tudatosságunk felfelé irányuló erejét.

Ezt szem előtt tartva szeretnék néhány dologra rámutatni a Trilliumok Hathorok általi bevezetésével kapcsolatban. Először is van egy Trillium nevű évelő, virágzó növény, de ez nem áll közvetlen kapcsolatban a Hathorok kifejezésével- kivéve azt a tényt, hogy ezek a növények kvantum attraktorok, mint minden biológiai élőlény.

Van néhány fontos dolog a hangmeditációval való munka kapcsán. A Hathorok erősen javasolják, hogy magasabb rezgésű állapotban lépj be a Trilliumokkal való munka során. Miután a legutolsó Hathor eseményre való felkészülés közben megkaptam a Trilliumokkal kapcsolatos információkat, elkezdtem dolgozni velük, különböző módokon és szituációkban. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a Trilliumaim sokkal erősebbek, ha magasabb tudatállapotban vagyok.

A legtöbben különböző érzelmi állapotokban élünk, amelyek az adott pillanatban tapasztaltakon alapulnak. Ha megtörtént már, hogy magad és a körülötted lévő világot alacsonyabb rezgésű érzelmi állapotból tapasztaltad meg (úgymint félelem, ellenségeskedés szomorúság, vagy más számtalan alacsonyabb rezgésű érzelmi állapot, amelynek mi emberek úgy tűnik ki vagyunk téve) akkor valószínűleg a Trilliumok vonzása nehéz lesz számodra. Ennek következtében pedig nem leszel képes magadhoz vonzani a Kozmosz erősítő energiáit, ahogyan az szándékodban állt.

Az első lépés a Trilliumok vonzásánál, hogy őszintén felméred, hogy érzelmileg milyen állapotban vagy. Ez az önértékelés egyébként a pragmatizmuson alapul, és semmi köze sincs az önkritikához. Természetünk szerint a legtöbben mindenféle inkoherens érzelemnek vannak kitéve, és a világon bekövetkező gyors változások sok esetben hozzájárulnak a megnövekedett inkoherencia kialakulásához.

Feladatunk az, hogy felismerjük, milyen állapotban vagyunk, és ha ez egy alacsony rezgésű, azaz negatív állapot, akkor meg kell találnunk a módját, hogy újra magasabb rezgés szintre emelkedjünk. A Hathorok egy korábbi üzenetükben „The Multiverse Sound Meditation” elmondták, hogy hogyan tudjuk ezt véghezvinni. Ezt a módszert megtalálod részletesebben a weboldal cikkek szakaszában, ha rákattintasz a „Megbecsülés és Hála: Egy Alap útmutató” címszóra. (Fordítói megjegyzés: magyarul itt találod)

A második és az utolsó pont, amit a Trilliumokra vonatkozóan szeretnék tenni, hogy az erősítő energiák, önmagunkhoz vonzása ezzel a módszerrel lényegében egy passzív állapot. Nem „csinálsz” semmit, hogy aktiváld a Trilliumokat, mivel azok mindig energiát vonzanak maguknak, és a test sejtjeibe a környezetedből.

Ahhoz, hogy hatékony légy ebben a munkában, csak tartsd meg azt a gondolati formát vagy szándékot, hogy milyen energiákat kívánsz beilleszteni a testedbe. Ez nem a koncentráció révén történik, amely legjobb esetben is ellentétes hatás váltana ki. Ennek az az oka, hogy a koncentráció egyfajta mentális feszültséget hoz létre, és a Trilliumokat a legjobban akkor lehet aktiválni, ha az elme nyugodt és egyszerűen csak óvatosan tartod a szándékod. Ironikus, hogy a Trilliumok vonzásának egyszerűsége a legnehezebb része. A legtöbben keményen dolgoznak, hogy valami történjen. De amikor a finom energiákról van szó (például Trilliumok), minél kevesebb erőfeszítést használsz, annál jobb az eredmény.

Megjegyzés: A Trillium Hang Meditáció egy részletét, amelyet először mutattunk be az utolsó Hathor workshopon 2018-ban a „Listening” részben hallgathatod. Ez a hangzás nagyon hasznos, mikor a Trilliummal dolgozol és ez is ingyenesen hozzáférhető személyes használatra. A kommentem végén megtalálod ehhez az audió fájlhoz a linket.

Ez a hangdarab 5:53 perc hosszú. Miután dolgoztam ezzel a rövidített verzióval, azt mondhatom, hogy több mint elegendő idő áll rendelkezésre a Trilliums aktiválására a Hathorok utasításai szerint. Azok számára, akik több időt szeretnének a Trilliumokkal tölteni a hanganyag hallgatása bátran megismételhető.

Azok, akik számára ismerősek korábbi felvételeim, felismerhetik a „The Trillium Sound Meditation”, a Trillium hangmeditáció alapköveit a „World Ascending Track”-ből amely először a CD Ascension Codes-ban jelent meg. Ami a különbség ezen, két hanganyag között, az az, hogy a magasabb dimenzióban élő Hathotorok – Aethos néven ismertek- a legmagasabban énekelnek az eredeti felvételen amely, meglehetősen, szokatlanná teszi akusztikailag és energetikailag szólva.

A Trillium Sound Meditation a Listening részben található a http://www.tomkenyon címen. Ha ezt az üzenetet kaptad tőlünk, akkor kattints az alábbi linkre, és a Meghallgatás fejezetre vonatkozó megállapodást tartalmazó oldalra kerülsz. Ha elfogadod a meghallgatás feltételeit, azonnal hozzáférhetsz a sokféle hangzású meditációhoz, előadásokhoz és interjúkhoz, amelyek mindegyike hallgatható és / vagy letölthető saját személyes használatra. Csak gördíts le a sorban, amíg meg nem találod a Trillium Sound Meditation Excerpt címet.

Kattintson ide a Trillium Sound Meditation meghallgatásához és / vagy letöltéséhez.
© 2018 Tom Kenyon Minden jog fenntartva www.tomkenyon.com
Megoszthatod ezt az üzenetet bármilyen adathordozón vagy formátumban, amennyiben nem számítasz fel rá díjat, nem változtatod meg a tartalmát és feltünteted a szerzőt, valamint a teljes szerzői jogi figyelmeztetést. Kélek, vedd figyelembe, hogy ez az engedély csak az írásos üzenetre vonatkozik, és nem a hangmeditációra.

Információk, melyek nem közvetlenül az üzenethez kapcsolódnak

Az utolsó Hathor műhelymunka felvételei, a pszicho-navigációs térismeret művészete, most már CD-k vagy mp3-k formájában is elérhetők. A műhelymunka címe a Multiverse, amelyet megtalálhatsz az Áruházban a http://www.tomkenyon.com címen. Ez a felvétel tartalmazza a teljes Trillium Sound Meditációt.

Továbbá a műhelymunka terjedelmesebb kiadványai a cikkek szakaszában kerültek közzétételre. Ez a kézikönyv több információt tartalmaz a Trilliumokról, valamint arról a kontextusról, amelyben bemutatásra került. Az anyag megkereséséhez menjen a weboldal Cikkek szakaszába, és keresse meg a ”The Art of Psycho- navigating Spatial Cognizance” (Pszicho-navigációs térinformáció művészete) -nek címét.

Tudományos információ a változó bolygónkról:

Megjegyzés: Miután megkaptam ezt a konkrét Hathor üzenetet, elvégeztem egy kis vizsgálatot a jelenlegi környezetvédelmi tanulmányokról, és úgy döntöttem, hogy négy (4) különböző cikket osztok meg. Azokat megtisztelve, akik szeretnék elkerülni az érzelmileg zavaró információkat, nem javaslom elolvasni ezeket a cikkeket, mert bolygónk ökoszisztémájáról szörnyű képet festenek.

Carl Edward Rasmussen a Cambridge-i Egyetemen egy rövid, laikus barát cikket írt az éghajlatváltozásról 2018. szeptember 14-én. A cím ironikus: Paris 2015 már víz alatt van? Ezt a bejegyzést számos különböző alternatív új forrás vette fel. Itt van a cikk számos linkje:
https://dissidentvoice.org/2018/09/is-paris-2015-already-underwater/
A Scientific American egyik cikke az Orca bálnák sorsáról az egész világon, foglalkozik az óceáni szennyezés hatásaival. Ezt a cikket a következő linkre kattintva olvashatod el:
https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-killer-whales/

A World Watch Institute által kiadott cikk foglalkozik az Antarktiszi Környezet jelentős
változásainak néhány elemével. Ezt a cikket elolvashatod itt:
http://www.worldwatch.org/node/5958

2018. július 27-én az US Kongresszusi Szolgálat kiadta a „Changes in the Arctic”: Background and Issues for Congress” című jelentést. Ez egy kiterjedt tanulmány, amely sok kihívást és lehetőséget kínál az Északi-sarkvidék környezetében.
https://news.usni.org/2018/07/31/report-congress-changes-arctic

Fordította: Szabó Brigitta