Üdvözlünk ezen az oldalon! Ez az oldal segít abban, hogy megismerd a Hathorokat, és a tanításaikat. Kik  ők és miért vannak jelen? Erről inkább ők maguk fognak beszélni.

Részletek Tom Kenyon-Virginia Essene: A Hathorok című könyvből:

 

KIK VAGYUNK ÉS MIÉRT JÖTTÜNK


Mi a Hathorok vagyunk. Szeretettel jövünk és egy új, álomszerű valóság hangjait hozzuk magunkkal a Földetek számára. Ha készen álltok, hogy felépítsétek ezt az új világot, meghívunk benneteket egy elme- és szívbéli utazásra. Az idősebb testvéreitek vagyunk. Az evolúciótok során  nagyon sok időt töltöttünk veletek ezen a bolygón. Már évezredekkel ezelőtt, az elfeledett időkben is veletek voltunk, de írott történelmetekben ittlétünkről nem maradt fenn semmi nyom. A mi természetünk energiajellegű és több dimenziót hat át. Egy másik univerzumból jöttünk a Szíriuszon keresztül. A Szíriusz  átjáró az Univerzumotokhoz, innen utaztunk a Naprendszeretekhez és a Vénusz éteri királyságához.

A múltban leginkább Hatorral, az ősi Egyiptom termékenység-istennőjével működtünk együtt, rajta keresztül léptünk kapcsolatba veletek. Kapcsolatot teremtettünk a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. Ebből adódóan a mi tanításunk lett az alapja néhány, a hang használatával kapcsolatos egyedi technikájuknak és gyakorlatoknak. Korai földi kultúrákkal is érintkezésbe léptünk. Olyan intergalaktikus civilizáció vagyunk, amelynek előőrsei behálózzák a Világegyetem általatok ismert részét és még az azon túli területeket is.

A ti szavaitokkal élve mi egy magasabb rendű civilizációhoz tartozunk – lények egy csoportja vagyunk, amely különleges rezgéstartományban létezik, mint ahogy ti is rendelkeztek egy rátok jellemző energiajellel. Mindössze arról van szó, hogy magasabb rezgésszámon rezgünk, mint ti. De természetesen mindannyian részesei vagyunk annak a misztériumnak, annak a szeretetnek, amely összetartja az univerzumot.

Ugyanúgy fejlődtünk, mint ti, minden létezők Egyetlen Forrása felé törekedve. Hozzátok hasonlóan mi is örömben és bánatban növekedtünk. A végtelenhez képest nálatok egy kicsit magasabb helyet foglalunk el az éberség és a tudatosság spirálján, ezért kínáljuk fel nektek mindazt, amit megtanultunk. Barátok, mentorok és útitársak leszünk az emlékezéshez vezető ösvényen, a Minden Létezőre való visszaemlékezéshez. A naprendszerben minden szinten, minden királyságban a gyógyulás nagyszerű időszakát éljük át, nem csak az emberiben. Mégis a ti kezetekben van a Földetek fejlődésének és fölemelkedésének a kulcsa. E kulcs használatához szabad akaratból meghozott döntésre van szükség: amit ti, emberek választotok vagy elutasítotok, hatást gyakorol a világ más királyságaira. Döntési helyzetben vagytok ezen a bolygón a tudat történetének egy nagy jelentőségű pillanatban. Valami olyasmi történik, amely még sohasem történt meg, számunkra pedig örömöt, egyfajta eksztázist jelent, hogy újra együttműködhetünk veletek, hogy újra tudtok és hallotok rólunk. Legutóbb az ősi Egyiptomban voltunk tudatosan együtt.

Az egyiptomi történelemben van néhány, a létezésünkre, indíttatásainkra és fizikai megjelenésünkre utaló nyom. Fennmaradtak minket ábrázoló faragások Hator templomaiból.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem a megváltóitok vagyunk. Nem messiások, hanem a testvéreitek vagyunk, a közeletekben élünk, de nem akarunk beleszólni a választásotokba, sem a fejlődésetekbe, mert az a ti szabad akaratotoktól függ. De készek vagyunk segíteni nektek. Készen állunk arra, hogy támogassunk benneteket.
Szeretnénk bensőséges, egyéni formában együttműködni veletek a nagyobb fokú egészség és tudatosság elérésének érdekében.

Felkínáljuk segítségünket, azonban semmilyen módon nem akarjuk megzavarni az összhangot más lelki segítőkkel és kozmikus kapcsolatokkal, mint ahogy vallásos meggyőződéseiteket, emberi kötelékeiteket vagy szervezetekkel való együttműködéseiteket sem szeretnénk háborgatni. Mindemellett van néhány egyszerű elképzelésünk, amelyet szeretnénk megosztani veletek.

Legelőször próbáljátok megérteni: ti magatok is energiából álltok. Az energiákról szóló gondolatainkkal fogjuk kezdeni, mert a földi tudatosság most a háromdimenziós valóságra van leszűkítve: rá van tapadva arra az anyagi világra, amelyet a fizikai érzékek segítségével lehet megfogni, látni. De az energiaspektrumon belüli elektromágneses spektrumból, amelyet a fizikusaitok felfedeztek, a létezőnek kevesebb, mint egy százalékát vagytok képesek látni. Mi az általatok nem észlelt maradék kilencvenkilenc százalékos sávban létezünk, mint ahogy még számtalan más, felfedetésre váró királyság a Világegyetemben.

Ha megértenétek, mennyire kedvelnek benneteket más birodalmakban, képesek lennétek lerázni az önmegtagadás béklyóit, amely századok óta tartja fogva a fajtátokat. De a bilincsek kezdenek lehullani, ez pedig nagy örömöt, vigasságot jelent számunkra. Majd látni fogjátok, testvéreitek rendelkeznek humorérzékkel, mert humoros természetű a végtelen birodalmakban és szinteken feltáruló Egyetlen Forrás is. Mert hát nem szellemes-e, hogy a végtelen képes magát a végesbe helyezni? Olyan, mintha fognánk az eget, és egy palackba zárnánk mindvégig azt gondolva, hogy csak a palack létezik  míg egy napon az üveg szét nem törik, és az ég kiszabadul. Barátaink, ne féljetek, hogy széttörtök! Nem kell feltétlenül nehézséget, bánatot vagy szomorúságot okoznia. Lehet örömteli, vidám és boldog.

A csoportunk tíz tagból áll. Valójában tizenhárman vagyunk, de hárman közülünk nem vesznek részt az üzenetek átadásában. Ők csupán tanúk. Mi tízen többé-kevésbé egy csoport tudatot alkotunk, és elsősorban egyikünkön keresztül küldjük az üzenetet, akit Avar- nak hívnak.

Tíz individuum vagyunk egy több milliós civilizációból. A háttérben egy általatok fizikusnak nevezhető egyén, egy tudós, számos tanár és történész áll. Egyikünk a ti kifejezésetekkel élve misztikus vagy filozófus, bár természetünk szerint mindannyian azok vagyunk. Így a csoportunkban több nagyon eltérő és változatos nézőpont található meg.

Kedveljük és szeretjük embertestvéreinket. Úgy látjuk, hatalmas változások kezdenek terjedni ezen a bolygón. Ti most jöttök a világra, s utatok a tudatosság új dimenziójába vezet. A mi civilizációnk is keresztül ment ezen a változáson. Nagyon is jól ismerjük a születéssel járó fájdalmakat, amelyek a tér és idő kapuján keresztül egy nagyszerűbb valóságba vezetnek. Ezért szeretetből, együttérzésből, no meg az öröm miatt, hogy emberekkel lehetünk együtt, úgy döntöttünk, feltárjuk az üzenetet reménykedve, hogy a hasznotokra válik.

Jelenleg a Vénusz közelében végezzük  a feladatunkat és haladunk a saját fejlődésünkben a mélyebb megértés felé, szoros a kapcsolatunk a Földdel. Ezért vállaltuk, hogy segítünk nektek. Örömünkre szolgál támogatni azokat a lényeket, akik úgy döntöttek, ezen a gyönyörű bolygón, a Földön születnek meg. Szeretnénk hasznára lenni a bolygónak is, amely a saját fejlődési útját járja. Gyakorlati tanácsokat próbálunk nektek átadni, amelyek az emlékezés kulcsai lesznek és útmutatóul fognak szolgálni. Vágyaink szerint az üzenetünk hozzájárul a fejlődéshez, a felemelkedéshez.

A Szíriuszon át jöttünk ebbe az Univerzumba. A Szíriusz egy átjáró, mely az Univerzum más dimenzióira nyílik, melyet nehéz lehet megérteni a háromdimenziós feltételek között, mivel az egy nem fizikai térbe vezet, ez a mi igazi otthonunk.

Humanoidok vagyunk, de a DNS-ünk tizenkét szálból áll. Véleményünk szerint gyönyörű, feltűnő lények vagyunk, bár vannak egyéni különbségek. Általában 3-4 méter magasra növünk, de akadnak köztünk magasabbak és alacsonyabbak is, a fejünk viszonylag nagy. A füleink is nagyok, hajunkat a megszokott módon hátrafogjuk. Hosszúak a végtagjaink. Igazi alakunk fény (mint nektek is), de mihelyt a tudatunk a létezés sűrűbb szintjére lép, fénytestünk fizikai testet ölt. Fizikai formánkban a fent leírt alakot vesszük fel.

Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat az emberi formát felvett testvéreinknek, akik eljöttek erre a bolygóra, hogy a változás nagy kapuján a tudat új dimenzióiba lépjenek. Tudjuk, hogy ez nehéz és kihívásokkal terhes, de azt is, hogy gyümölcsöző. Mi az idő másik oldalán állunk és tárt karokkal üdvözlünk benneteket az intergalaktikus tartományokban, az élet finomabb, magasabb szintű birodalmaiban. A legnagyobb alázattal nyújtjuk át nektek az üzenetet abban a reményben, hogy szolgálatotokra lehet. Ha valamit fel tudtok használni, úgy legyen. Ha nem érint meg benneteket, lépjetek át rajta, hagyjátok figyelmen kívül. Bármiképp is döntsetek e lehetőségekkel teli, a világmindenségben még soha nem látott pillanatban, mi tisztelünk benneteket.