A globális politika valósága és hazugságai valamint a fejlődés kényszere

A globális politika valósága és hazugságai valamint a fejlődés kényszere

Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

 

Földetek fejlődése egy új átalakulási szakaszába lépett. Üzenetünkben a globális kollektív társadalmatok tudatának felszínére kerülő jelenségekkel interdimenzionális szempontból szeretnénk foglalkozni.

A megmutatkozó események csupán a tudat mélyebb szintjén lévő erők árnyjátéka. Interdimenzionális ütközet folyik, ( amennyiben ezt a hasonlatot kívánod használni, avagy küzdelem, amennyiben egy valamivel enyhébb kifejezés jobban tetszik ) az erők között, mely közül az egyik az emberi tudatot szeretné felszabadítani és a fejlődés következő fokára segíteni és azon erők között, melyek ezt meg szeretnék akadályozni.

Egy közös fejlődési küszöb előtt álltok, és a nyomás fokozódik. Ez érezhető az egyének számára, a párkapcsolatban élők számára, valamint a társadalom és a globális politika minden területén. A globális gazdaság irányítói manipulálják az egész bolygón a sajtót és az egyéb információs rendszereket, hogy félelmet keltsenek. Amikor az ember fél, az agy hüllő területei ( a hüllő agyi részek ) működnek. Ez korlátozza a magasabb agyi központok elérését, beszűkíti az értelmi képességeket és megakadályozza új lehetőségek meglátását. A globális gazdasági hatalomnak alapvető anyagi érdeke, hogy téged és a társadalmat alacsonyabb fejlettségi szinten tartsa. És itt nagyon bonyolulttá válik a dolog és úgyszólván nehéz vizeken fogunk evezni. De mégis megpróbáljuk, hisz az idő már nagyon előrehaladott állapotban van.

A globális irányítás pénzügyi vezetése továbbra is irányítani akar. Felfogásuk szerint az információ kora ki akarja venni az irányítást a kezükből és ők mindent megpróbálnak, hogy ezt megállítsák. A bolygó gazdasági irányítói között vannak olyanok is ( bár nem mindegyik) akik nem azok, akiknek látszanak. Bármennyire is abszurdnak hangzik, a Föld sok galaktikus és intergalaktikus intelligencia határátkelője. Ami a Földön történni fog, az nem csak a ti galaxisotokban, hanem más galaxisokban és univerzumokban is meg fogja határozni sok jövőbeli esemény és cselekmény lefolyását.

Amennyiben együtt léptek át ezen a küszöbön, megőrizve az evolúciós szabadságot, az emberi faj hatalmas dolgot visz véghez. Amennyiben a hatalmon lévők és a társadalmatok vallási, szociális és politikai struktúrái ezt megakadályozzák fajotok nagyon is valós módon börtönbe kerül. Nem rácsok mögé, hanem az érzékelés kapuinak bezárása által. Legvégül meg fogtok szabadulni ettől a zsarnokságtól, de meg van a lehetőségetek ebben az időpillanatban, hogy a mérleg nyelvét az emberi szabadság felé döntsétek és hogy megteremtsétek a földi béke és felvilágosodás eddig még nem látott korszakát.

És most íme a cselszövés további leleplezése: Az alapvető kérdés evolúciós szempontból az, hogy vajon bolygótok az együttműködés és az együttérzés területe lesz-e, avagy a zsarnokság és a korlátozás területéé.

Vannak olyan intergalaktikus intelligenciák, akiknek érdekük a ( mi nézőpontunk szerinti ) zsarnokság, ezek – hogy is mondjuk – gátolják a Föld fejlődési útját. ( Fordíthatatlan szójáték: A „gátol” kifejezésnél az „interfere” az eredeti ige, ami töve az interferencia szónak és ami utal a rezgések ( a tágabb értelemben vett hang ) használatára az akadályozás módszerében. Egyúttal a Hathorok a hang mesterei. A Ford.)

Az ilyenek hasznot húznak az emberi lélek és az emberi tudat bebörtönzéséből. Más galaktikus intelligenciák, mint mi is, hiszik és őrzik az emberi faj emelkedettebb sorsának vízióját. Természetünk és elhatározásunk nem engedi meg, hogy ügyeitekbe avatkozzunk. Csak nézőpontunkat, látásmódunkat és energiáinkat tudjuk felajánlani támogatásotokra. Ironikus a katonai hasonlat használata, de a zsarnokság elleni legerősebb fegyveretek a szívetek, főként a nyitott szívetek harmonikus energiájából származik. Az uralmon lévők a félelem zavart keltő rezgésmintáit azzal a céllal és úgy tervezték meg, hogy benneteket alacsony fejlettségi szinten tartsanak. A pozitív érzelmek, mint a szeretet, a megértés, az együttérzés gyorsan juttatnak benneteket magasabb evolúciós fokra. Minél több egyén választja az emberi természet magasabb képességeit, annál kevésbé lesz hatékony a félelem rezgéseinek társadalmatokra gyakorolt hatása.

Ezzel kapcsolatos gyakorlati javaslatunk: tanuljátok meg, hogy lehet egymással szeretetben, megértésben és együttérzésben élni. Bármit hallotok a médiában, éljétek napjaitokat képességeitekhez mérten minél jobban és tanuljátok meg, terjesszétek ki életeteket ezekkel az érzelmekkel választott önmagatok részeiként. Ennek két hatása lesz: személyes és kollektív. A közösséghez olyan hangulattal járulsz hozzá, amely kiegyensúlyozza a félelem rezgésmintáit. A személyre gyakorolt hatása pedig kiegyensúlyozza az érzelmi testet, ami nagyobb egészséget és gyorsabb evolúciós haladást teszt lehetővé, a kollektív eseményektől függetlenül.

Nagyon tisztán szeretnénk ezt megfogalmazni: a spirituális mester útja megköveteli, hogy a felfelé vezető utat válassza, akkor is, ha a közösség a lefelé halad. És akár észreveszed, hogy spirituális mester vagy, akár nem, az vagy, a saját szemszögedből nézve mindenképp. Úgy döntöttél, hogy testet öltesz ebben a rendkívüli evolúciós pillanatban. A fronton vagy. Az vagy, akinek elég bátornak kellett lennie, hogy itt legyen. És mi meghajlunk előtted. Nem az a kérdés, hogy jelenlegi életeteket olyannak tapasztaljátok-e, mint amilyennek szeretnétek, vagy sem. Az, hogy egyáltalán fizikai testben vagytok ennek a hatalmas evolúciós nyomásnak ebben a tér- és időpontjában , már önmagában rámutat mesteri mivoltotokra. Csak egy mester merészel ilyen feladatra vállalkozni.

Értsétek meg azt is, hogy akiket zsarnokoknak neveztek, maguk is mesterek. És nagyon valós módon, ami a Földön jelenleg lejátszódik, az az élet mesterei ( élet alatt a nyitott evolúciót értünk ) és a halál mesterei ( halál alatt zárt végű evolúciót értünk ) között lezajló összecsapás. Az evolúció hajtóereje a két oldal közötti súrlódás ( akik a magasabb emberi sorsért élnek és küzdenek, valamint akik az emberi faj korlátozásáért és bebörtönzéséért küzdenek ).

Fontos megérteni, hogy nem szabad démonizálni azokat, akik a lelkedet akarják bebörtönözni. Ha démonizálod őket, a kezükbe kerülsz, a zsákmányukká válsz. A tudat magasabb dimenziójának nézőpontjából a rossznak tűnő dolgok az evolúció ösztönzői. A kettősség világában, ahol éltek, ha van fény, van sötétség és árnyék is. Ahogy spirituális mesteri mivoltotokat egyre jobban kifejezésre juttatjátok, észreveszitek, hogy a szeretet, az öröm és az együttérzés harmóniájával nyitott szívűek tudtok lenni még ezen zsarnokok felé is. És akkor nyertetek. Ne becsüljétek alá az ember szeretetre, megbecsülésre való képességét: ezek az univerzum legerősebb erői közé tartoznak.

Korábban említettük, hogy nem lesz egyszerű, így itt egy újabb elem a képhez: Úgy is hívhatjuk, hogy egy meglepetés faktor. És ez a meglepetés faktort gyermekeitek képviselik. Sokfajta lélek inkarnálódik és fog még inkarnálódni bolygótokra. Sokukban van azonban valami, ami egy kicsit eltérő. Ők az érzékenységüket a gyermekkor után a fiatal felnőttkorig is megőrzik. Némelyikük rendkívül fejlett lény, és többségük sokkal fejlettebb, mint a társadalom. Sok ilyen gyerek mutat furcsa problémákat: figyelemhiányosak, tanulási nehézségeik vannak. Ahogy szokott lenni, a társadalom ezúttal is rossz helyen kutatja a választ, főleg abban, ahogy azt keresik, hogy tudnák a helyzetet elkerülni. A probléma tulajdonképpen a Földtől való elszakadtság, egy energetikai légüres tér, ami a bolygóval kapcsolatos vallási és társadalmi beállítódásotok következménye.

Olyan, mintha ezek a gyerekek elvesztették volna elektromos berendezésük földelő vezetékét. Átvitt értelemben beszélünk. Elkerülik a nagyobb kulturális kellemetlenségeket és magától a Földtől való elszakadtságot. Ironikus módon az új generációhoz tartozók közül sokan fognak nagy érdeklődést mutatni az ökológia iránt, mert lelkük bölcsességében érezni fogják, hogy mi hiányzik: a kapcsolat a Földdel. Ahogy ezek e lények felnőnek, nem fogják eltűrni, hogy a világ gazdasági hatalma tönkretegye bolygójukat.

Van még egy joker a pakliban, hogy úgy mondjuk. Ez is a Földdel kapcsolatos, bár más rezgésszinten. Egyesek ezt a „Kozmikus Anya visszatérésének” nevezik. Amire itt utalunk, az a Nap és a Hold kiegyensúlyozása. Átvitt értelemben a Nap a férfias, tüzes energiák képviselője és megnyilvánulása Földön a jelenleg elterjedt patriarchális társadalmakban. Átvitt értelemben a Hold pedig a nőies, befogadó és intuitív kapcsolódás a Földhöz és a kozmoszhoz. A Földön lejátszódó evolúciós fejlődés ki fogja ezt a két tényezőt egyensúlyozni és a végére egyre kevesebb tag marad az Öreg Fiúk Klubjában.

Ez csak néhány leegyszerűsített elem a bolygótokon kibontakozó nagyon összetett evolúciós dráma tényezői közül. Ti vagytok a színészek és a rendezők, de a kézirat már sok tízezer éves. Élet és evolúciós szabadság fog-e uralkodni a Földön? Megtaláljátok-e legmagasabb genetikai sorsotokat? Vagy pedig meg fogják ezt akadályozni azok, akik hasznot húznak a bebörtönzésetekből?

Az egyénnek ez a bonyolultság nyomasztó lehet, de mi azt mondjuk, hogy bennetek rejlik legnagyobb erőtök is. Ez az az erő, amely az evolúciós dagályt a számotokra kedvező irányba terelheti. De a közösség fejlődésétől függetlenül téged a megvilágosodás legmagasabb szintjeire képes emelni. Ez az erő a szeretet, az öröm és a megbocsátás. Tedd ezeket napi életed részévé. Ebben az értelemben használtuk korábban az „életetek kiterjesztése ” kifejezést. Lehet, hogy furcsa azt gondolni, hogy életedet kiterjeszted, de pontosan ezt teszed életed minden pillanatában, akkor is amikor alszol, vagy álmodsz. Folyamatosan teremted és kiterjeszted életed az életedről és önmagadról alkotott elképzeléseid szerint.

Sokszor képzelünk egy dobozt Hathor Templomaiba. Azt képzeljük el, hogy valami csodálatos, és rendkívül értékes dolgot tartalmaz. Azt mondjuk, hogy az emberi faj jövője van benne. Megpróbáljuk kitalálni, hogy mi az, de nem tudjuk megmondani; erre még legnagyobb bölcseink sem képesek. Csak ti tudhatjátok, hogy mi az. De teljes bizonyossággal még ti sem vagytok képesek megmondani, milyen lesz a jövőtök. A jövő nincs előre meghatározva. Amíg nem hozod meg döntésed és irányt nem szabsz a cselekményeknek a jövő bizonytalan és elképzelhetetlen lehetőségek kavargó masszája. A kozmosz erői ekkor elkezdenek hozzád igazodni, ahogy ezt kötelességük tenni, mert nem vagytok kevesebbek, mint teremtő istenek és istennők. Tudnotok kell, hogy mind egyéni, mind közös jövőtöket most teremtitek meg.

Könyörgünk hozzátok, fogadjátok el spirituális mesteri szerepeteket és döntsetek úgy, hogy felfelé léptek a spirituális lépcsőn. Könyörgünk hozzátok, hogy akkor is így döntsetek, ha a közösségeitek másképp választanak. Elegen vagytok a bolygón, hogy elbillentsétek a mérleg nyelvét. Új lehetőségek csodálatos világa vár rátok.

A Hathorok

Fordító: © Bagi Ákos 2010 www.lelekmod.hu Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét