A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása

Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

2010.augiusztus 29.

Az átadásra kerülő meditáció segítségével a benned lakozó öröklött teremtőerő magasabb szintjeit érheted el és hozzáférhetővé válik a Magasabb Elme, ami a jelenlegi tér-idő korlátok közé szorított tudatossági megtapasztalásodon túl van.  A Magasabb Elme, a tudatod interdimenzionális része, az inspiráció, a bölcsesség, a megértés és a kreativitás hatalmas tárháza.

A Belső Kristálypalota a tobozmirigyet jelenti, mert egy része kristályjellegű. Ezek az apró kalcitkristályok piezoelektromos tulajdonságúak (alakváltozásra elektromos impulzust hoznak létre, valamint visszafelé elektromos impulzus hatására megváltoztatják alakjukat. Ezt a jelenséget használjuk ma a pl. a kvarcórákban időmérésre is. A ford.) és reagálnak a fény magasabb birodalmainak hatásaira. A tobozmirigy kristálytulajdonságainak működésbe hozásakor kaput nyitsz meg a Magasabb Elme felé, amely számodra és az egész emberiség számára is egyre több kreativitás, megértés megjelenését teszi lehetővé, valamint az egyéni lét és a társadalom problémáira ad megoldási lehetőségeket.

A meditáció három szakaszból áll.

Az első szakasz

Az első szakasz a szívcsakra aktiválását és a Földdel való, a szívben érzett összerezgéssel elért összekapcsolódást tartalmazza. Ez a szíven keresztüli kapcsolat összeköt a Föld bölcsességével és a bolygó felemelkedésében éppen lejátszódó folyamatokkal. Ezt Érző természeted teszi lehetővé, elsősorban a Föld iránt érzett megbecsülés és hála kinyilvánításakor.

Ez nagyon fontos ebben a meditációban, hiszen a Föld energiája sokkal hatalmasabb, mint a tiéd. Elősegíti egyensúlyban tartani felemelkedési folyamatod során önmagad, valamint hozzákapcsol a Föld felemelkedési folyamatának aktuális eseményeihez.

A meditációnak ebben a szakaszában a figyelmedet a mellkas közepén található szívcsakrádra összpontosítod, miközben hálát és megbecsülést érzel a Föld iránt.

A fejlettségi szinttől függően lesznek, akik ebben a Föld iránt érzett hála és megbecsülés érzésében fognak tartózkodni.

Lesznek olyanok, akik érezni fogják, amint az energiák felőlük a Föld felé áramlanak.

A magas interdimenzionális képességgel rendelkezők pedig magukat a térben/űrben áramolva fogják érezni miközben magasabb nézőpontjukból és/vagy kiterjedt létállapotukból küldik szeretetüket és hálájukat a Földnek.

Ez a szakasz az emberiség közös gondolatformáinak energetikai átalakítása is. Ez a gondolatforma az a hiedelem, hogy az emberiség saját céljaira használhatja, sőt kihasználhatja a Földet, tekintet nélkül arra, hogy miként befolyásolja ez a többi létezőt.

Ezt a gondolatformát el kell távolítani és át kell alakítani, ha, mint emberiség, túl akarjátok élni a rátok váró átjárókat. Amikor pedig a Föld felé érzett hála és megbecsülés érzését külditek ki, ezzel egy időben hozzákapcsoljátok magatokat a Föld felemelkedéséhez, valamint hozzájárultok a „mi vagyunk a Föld urai és irányítói ” rendkívül pusztító gondolatforma átalakításához.

Az Új Földön a kulcs a gondoskodás, minden létforma összekapcsoltságának megértése, valamint a Földnek magának a tisztelete lesz.

Második szakasz

Miután legalább öt percig tartózkodtál a Föld iránt érzett hála és megbecsülés rezgésében, figyelmedet a fejed közepében található tobozmirigyre irányítod és a Tobozmirigy Hangolást hallgatod.

Ezt az öt percnél valamivel hosszabb hangmeditációt a saját tobozmirigyed kristályszerkezetében megbúvó és nem használt lehetőségeknek aktiválását elősegítendő hoztuk létre.

A hangok a fény birodalmának hullámzásához igazodnak. Finomhangolják a mirigy érzékenységét és érzékelési képességeit. Nagyon hasonló ahhoz, amikor bekapcsolunk egy antennát és a fény magasabb birodalmaira és a korábban említett a Magasabb Elmére hangoljuk,

A teljes meditáció – Hangolás – során figyelmed a fejed közepén, a tobozmirigy területén van. Nincs más dolgod, mint hogy figyelmedet ezen a részen tartsd. Ha elméd elkalandozik, tereld vissza a tobozmirigyre.

Hagyd, hogy a hang berezgesse és aktivizálja agyadnak ezt a részét. Ismétlem: tudatossági szintedtől függően finom, meghatározhatatlan változásokat észlelhetsz ezen a részen. Mások összetett fényalakzatokat tapasztalhatnak. Megint mások önmagukat önmagukon kívülről figyelve az energia tobozmirigyen belüli hullámzását láthatják. Sok másfajta megtapasztalás is lehetséges.

Fontos ebben a szakaszban, hogy ne próbálj megtörténtetni valamit. Csak hagyd, hogy megjelenjen.

Ennek a szakasznak a végén áttérsz a harmadik és egyben végső szakaszba, amit mi az Amenti Termeinek Megnyitásának hívunk.

A harmadik szakasz

Az Amenti Termei kifejezést két értelemben használjuk. Az egyik a kairói Szfinx alatt található éteri információs tárház. A második jelentés a saját Magasabb Elmével való kapcsolódást lehetővé tévő magas rezgési állapot. Ennek a meditációnak a során a második nézőpontot kell fenntartani.

Ez a szakasz lehetővé teszi számodra a közvetlen hozzáférést a Magasabb Elmédhez és annak hatalmas lehetőségeihez. Ebben a részben figyelmedet egy időben – eltérően az előzőekhez képest – többfelé irányítod.

Ezeket most egymás után fogjuk bemutatni. Egyesek egyszerre figyelmüket csupán egy dologra képesek irányítani. Mások képesek egyszerre több figyelmi pontot fenntartani. Csupán annyi pontot tarts fenn egyszerre, amennyire képes vagy.  A módszer gyakorlásával természetesen kifejlődik a képességed tudatod egyszerre több pontra történő irányítására és otttartására. Az ebbéli képesség használata nagyon hatékony módja az interdimenzionális tudatosság fejlesztésének.

A figyelem első és legfontosabb pontja a BA pontnak hívott terület. Nem itt van a Mennyei Lélek, vagy a Magasabb Én, hanem ez csupán egy energetikai belépési pont. A BA jelenti a Mennyei Lelket és bizonyos szemszögből a Magasabb Ént. Amikor kinyújtod fejed fölé a kezedet, ujjaid találkozásánál található a BA pont. (A meditáció során nem kell magasra emelni a kezed, ez csupán a megértést segíti.)

A meditáció végső szakaszában tudatosságod a BA pontra irányítod és hálát, vagy megbecsülést küldesz önmagad téren és időn kívüli részének. A hálát és megbecsülést elsősorban beáramló a bölcsességért, megértésért, kreativitásért, inspirációért és az előtted álló problémák megoldási lehetőségeiért küldöd.

Ez a rész nagyon fontos ebben a szakaszban. A hála és megbecsülés harmonikusai – rezgési mintázatai – aktiválják a BA-t, Mennyei Lelked, avagy Magasabb Éned.

Azzal, hogy megnyitod a kaput Magasabb Elmédhez, egyúttal megszüntetsz egy, az emberiséget eónok óta gúzsba kötő másik korlátozó gondolatformát.

Ez a gondolatforma pedig nem más, mint hogy el vagy vágva saját isteni mivoltodtól, hogy valamiképpen kevesebb vagy nála és nem vagy méltó saját isteniséged ajándékaira.

Ezt az irányításodra szolgáló gondolatot vallásaid terjesztették és terjesztik. Ez rendkívül korlátozó és pusztító gondolatforma, mert megakadályoz abban, hogy elérd saját bölcsességed, saját spirituális látomásaid, saját abbéli képességed, hogy meg tudod különböztetni az igazat a hamistól, valamint saját abbéli képességeid, hogy saját vágyaid szerint alakítsd saját valóságod.

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire alattomos és kártékony ez a korlátozó gondolatforma, ahogy azt sem tudjuk eléggé kiemelni, hogy mennyire lényeges számodra ennek az új gondolatformának az őrzése (hogy nincs választóvonal önmagad és saját Mennyei Lelked, Magasabb Éned, vagy Isteniséged között) miközben megbecsülést, vagy hálát küldesz a BA-dnak.

Nem kérsz, nem esdekelsz, rimánkodsz, koldulsz, vagy imádkozol Mennyei Lelkedhez, Magasabb Énedhez, vagy egy istenhez. Csupán megnyitsz egy csatornát lényed egy másik része felé.

Ahogy tovább folytatod ezt a szakaszt, megérzed Mennyei lelked válaszát, egy áramlatot, a BA pontból a tobozmirigybe.

Ez a Magasabb Énedből leszálló energia, mely megértéssel teli és megerősíti lényed Testnek és Elmének nevezett részeit. Ezek az erősítések spirituális fény formájában érkeznek. Lehetséges, hogy tudatosan is érzékelni fogod ezt, de az is lehet, hogy nem.

Amikor engeded az energiát a BA pontból továbbra is áramlani, figyelmed a második pontra, a tobozmirigyre is kiterjeszted. Ezzel lehetővé teszed, hogy az energia a Mennyei Lélekből a tobozmirigy kristályszerkezetébe jusson.

Ha képes vagy rá, ezzel egy időben vidd figyelmed a harmadik pontra, a mellkasod közepén levő szívcsakrádra. Így az energia a Mennyei Lélekből, a tobozmirigybe, majd onnan a szívkozpontba áramlik. Ennél a résznél küldj hálát és megbecsülést a Mennyei Lelkednek, a BA-dnak, mint Magasabb Éned megnyilvánulásainak.

Végezetül, akik még fejlettebbek, tudatukat helyezzék a negyedik pontba, magának a Földnek a középpontjába. Így Magasabb Elméd beáramolhat a Mennyei Lelkedből a tobozmirigybe, majd a szívcsakrába, majd le a Föld középpontjába.

Ne nyugtalankodj amiatt, hogy hány pontot vagy képes tartani. Kezdetben elegendő az elsőre, a BA pontra összpontosítás is.

Ahogy már említettük, a meditáció alkalmazása során nyilvánvalóan egyre több pont párhuzamos tudatosítására leszel képes. A meditáció célja saját interdimenzionális természetedben rejlő, eddig nem használt lehetőségek és képességek aktiválása és saját Magasabb Elmédhez való közvetlen hozzáférés elérése. Ez életedbe új felismeréseket, új megértéseket, újfajta inspirációt fog hozni és új kreatív megoldásokat fog adni az előtted álló problémák megoldására (mind személyes, mind kollektív értelemben).

Annak a ténynek köszönhetően, hogy minden élettel össze vagy kapcsolódva, amikor saját Magasabb Elméd lehetőségeit megnyitod, akkor ezzel segíted embertársaidat is ugyanennek megvalósításában.

Ezt a meditációt most azoknak mutatjuk be, akik a 2010. október 31-i globális aktiválási meditáción csatlakoznak hozzánk. Azt kérjük, hogy sokszor menjetek végig ezen a folyamaton, hogy jól megismerjétek, és hogy bizonyos szintű jártasságot érjetek el.

2010. október 31-én délután 3-kor a Seattle-ben összegyűltek elkezdik a meditációt. Meghívunk, végy részt te is, bármerre is vagy ekkor a világban. A hála és megbecsülés közös rezgési állapotában közösen túlemelkedünk a tér és idő korlátain. Megerősítjük a Belső Kristálypalotát és megnyitjuk az Amenti Termeit, hogy mindez a te hasznodra és az egész emberiség hasznára is váljon.

Összefoglalás

A Belső Kristálypalota és az Amenti Temeinek Megnyitása nevű meditáció mintegy 15 percet vesz igénybe. Az első öt percben megbecsülést és hálát küldesz a Földnek, megértve, hogy egy gondolatformát erősítesz és hozzáadod azt a bolygó rácsrendszeréhez, annak a pusztító gondolatformának az ellensúlyaként, miszerint az emberiség Föld birtoklója, ura és parancsolója. Ezt az ártalmas gondolatformát újra cserélitek, amely már azt mondja, hogy az emberek társteremtői és egyszersmind gondozói a Földnek és élővilágának.

Miután legalább öt percet töltöttél a Föld iránt érzett hála, vagy megbecsülés érzésében, áttérsz a valamivel több, mint ötperces szakaszra. Ekkor meghallgatod a Tobozmirigy Hangolást. Hagyod, hogy a hangok hassanak, miközben figyelmed a fejed középpontjára irányítod.

A szintén ötperces harmadik szakaszban figyelmed a fejed feletti BA pontra kerül. Ebben a szakaszban hálát és megbecsülést küldesz a Mennyei Lelkednek, a Magasabb Énednek, megnyitva ezzel egy csatornát a Magasabb Elme felé. Eközben megérted, hogy nem csak kapcsolatot építesz ki önmagad magasabb részeivel, hanem egyúttal átalakítod az emberiség egy másik negatív gondolatmintáját is.

Ez a gondolatforma arról szól, hogy kevesebb vagy, mint saját isteni mivoltod, hogy méltatlan vagy közvetlen kapcsolatra, sőt közvetítőre van szükséged. Mi úgy látjuk, hogy nincs szükséged sem személyre, entitásra, szervezetre, hogy közvetítsen közted és Magasabb Önmagad, saját Isteni Mivoltod, saját Isteni Lényed között.

Ebben a szakaszban lehetővé teszed, hogy a Mennyei Lelkeden, Magasabb Éneden keresztül elérd Magasabb Elmédet és innen energiát áramoltass a tobozmirigyedbe. Ha képes vagy egyszerre több pontra is irányítani figyelmedet, eljuttathatod a mellkasod közepén levő szívcsakrádba, majd innen a Föld középpontjába is.

A meditáció időzítése egyszerre kedvező és ugyanakkor rendkívüli is. A Föld felemelkedésének kritikus szakaszában vagytok.

Nem vagy tehetetlen a körülötted egyre növekvő káosz közepette sem.

Messze nem.

A benned rejlő erőd, hatalmad és képességeid ugrásra készen várják parancsaid.

A Hathorok


Tom gondolatai és megfigyelései

Az első, amire felfigyeltem az üzenetben, hogy a Hathorok két, a földi kultúrát nagyon károsan befolyásoló gondolatformát is megneveznek.

Véleményük szerint ez a két gondolatforma gondolkodásbeli-érzelmi-spirituális méreg és erősen befolyásol minket, sőt az egész bolygó életét.

Az egyik közülük azt a hitet tartja életben, hogy a Föld a mi tulajdonunk és használhatjuk, kihasználhatjuk kedvünk szerint. A jelenlegi világméretű környezeti válság egyik közvetlen oka erre a gondolatformára vezethető vissza, és a legtömörebben a Teremtés Könyvében fejeződik ki. Egy nemrég olvasott tanulmányban azt találtam, hogy Jakab király fordítása a kérdéses bibliai szakasz (1.Móz.1.26-28.) tulajdonképpeni félreértelmezése. Félreértelmezés-e, vagy sem, feltüzelte az emberi arroganciát, amelyre olyannyira alapul sok filozófia valamint sok kulturális, tudományos és műszaki beállítódásunk. A gondolatforma okozta sérülés befolyásolja az ökoszisztémánkat, az élet tényleges alapjait.

A másik ártalmas gondolatformát is a vallásokra vezetik vissza. Ez az a hit, miszerint valahogy el vagyunk vágva saját Magasabb Énünktől, isteni, teremtői mivoltunktól, nevezd ezt bárhogy is. A gondolatforma végeredménye, hogy saját ön-elítélésünk miatt száműzve vagyunk a fény és a lélek birodalmaiból. A Hathorok nagyon tisztán kifejezik hozzáállásukat ezzel a gondolatformával kapcsolatban.  Véleményük szerint nem vagyunk elválasztva Mennyei Lelkünktől, vagy isteni mivoltunktól, (bárhogyan is nevezzük azt). Nincs szükségünk önmagunk és isteniségünk közötti közvetítőre. A fény birodalmának ajándékaira való érdemtelenségünk ilyetén hitének fenntartása ténylegesen megakadályoz bennünket a születési jogunkként minket megillető kegyelemben és gyógyításban való részesülésünkben. A fény birodalmaiból érkező gyógyítás és kegyelem pedig önmagunk egy másik részéből áramlik felénk, nem pedig egy külső erő hatása.

A meditáció: A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása

Az első szakasz

A meditáció első szakaszában, amikor hálát és megbecsülést küldesz a Földnek a szívedből (mellkasod közepéből), akkor teszed ezt úgy, hogy megérted, hogy a Föld hatalmas értékű, gondoskodásra, dédelgetésre érdemes valami, nem pedig leigázásra, vagy kihasználásra.

A Hathorok a hála és megbecsülés szavai alatt nagyon eltérő dolgokat értenek. A megbecsülés valaminek az értékelését jelenti, például a magának a Földnek. A hála azonban sokkal mélyebb és erősebb érzés, mint valaminek az értékelése. Vannak, akik különféle okok miatt nem képesek hálát érezni. Mivel a legtöbb ember viszont képes legalább megbecsülést érezni, a Hathorok ezért ajánlották ezt a két lehetőséget. Csodálatos, ha képes vagy a Föld és az élet misztériuma iránt hálát érezni, folytasd ezzel az érzéssel. Az sem gond, ha csak megbecsülést érzel. Haladj ezzel az érzéssel, később át tud változni hálává.

Az meditáció első része öt percig tart. Ezalatt be tudsz lépni a hála, vagy megbecsülés rezgési mintázatába és energetikailag össze tudsz kapcsolódni Gaia jelenlétével és bölcsességével.

Ez történhet csendben, vagy zene hatására is. Jómagam az első öt percben a Felemelkedési Kódok (Ascending Codes) című CD-m Felemelkedő Világok (Worlds Ascending) c. felvételét hallgatom. Ez bennem az öröm és az összekapcsolódottság érzését kelti. Az üzenet végén megtalálhatod az erre a zenére mutató linket, amit saját céljaidra ennek a meditációnak a keretében hallgathatsz. (Kérem, hogy tartsd tiszteletben honlapom Sound Gifts (hangajándékok) oldalán leírt kéréseim és ne használd a zenét más célokra.)

A második szakasz

A meditáció második részében figyelmed a szívcsakráról a fejed közepén található tobozmirigyre irányítod át. A Hathorok ezt a szakaszt a Belső Kristálypalota résznek hívják és az 5:47 ideig tartó Tobozmirigy Hangolást használjuk hozzá. A meditációnak ebben a szakaszában mindössze annyit kell tenned, hogy figyelmed a tobozmirigy fejed közepében levő tartományán tartod. Ezzel a meditációval kapcsolatban további információt a „Káoszcsomópontok és a dimenzionális hangolások” c. cikkben találsz (2009.10.08) (Fordítás hamarosan. A ford.).

A harmadik szakasz

A meditáció harmadik és egyben utolsó részében megnyitod saját – a Hathorok elnevezését használva – Amenti Termeid. Ekkor megnyitsz egy, a Magasabb Elméd felé vezető kaput. A Magasabb Elméd önmagad magasabb birodalmaiból származó bölcsesség, megértés, kreativitás és inspiráció forrása. Fontos megérteni, hogy ez önmagad interdimenzionális részeivel való kapcsolódás. Ez nem valami rajtad kívül álló dolog, jóllehet „normál” tudatossági állapotban legtöbbünk számára úgy tűnik.

A Hathorok több fókuszpontot is megadtak, amikkel kísérletezhetsz. A legtöbb kezdő egy fókuszpontnál fog megmaradni, de a Hathorok rámutattak, hogy a meditációval folytatott gyakori munkával végül képes leszel több fókuszpont párhuzamos fenntartására. Az ezekkel a pontokkal kapcsolatos iránymutatásaik teljesen érthetőek, így nem fogok ezzel többet foglalkozni.

A meditáció végső fázisa öt percig tart és az első szakaszhoz hasonlóan végezhető csendben is. Akik azonban úgy érzik, hogy segítik őket az átalakító hangolások (ahogy engem is), azt javaslom, hogy ugyanazt, a meditáció első szakaszához már javasolt Felemelkedő Világok (Worls Ascending) c. ötperces zenei anyagot hallgassák.

A meditáció utolsó szakasza után azt javaslom, hogy maradj egy darabig még önmagadban továbbra is nyugalomban érzékelni és átérezni, ahogy a finom energiák a meditáció után teljesen kifejtik hatásukat.

A Hathorok ezt a meditációt jóval a 2010. október 31-i Hathor Világméretű Aktiválás előtt adják át. Ennek az az oka, hogy legyen mód a meditációval a lehető legtöbbször dolgozni. Minél jobban megismered a meditáció energetikáját és átalakító hatásait, annál magasabb szinten leszel képes a világszerte meditálók közösségeihez kapcsolódni, amikor eljön ennek az ideje.

A meditáció saját tudatosságod magasabb szintjeinek elérésre szolgáló hatékony eszköz is. És mint ilyen, rendszeres használata nagy személyes hasznodra válhat. Mint minden hatékony energetikai folyamat esetén, itt is vigyázz, hogy ne töltsd túl magad. Ha úgy érzed, hogy számodra kényelmetlen módon túl sok energia gyűlt össze, vagy a tudat átalakítási hatások már zavarják a napi életedet, tarts szünetet a meditáció használatában és utána is ritkábban gyakorolj.

A meditáció hanganyaga

Megszerkesztettem egy zenei anyagot a meditációhoz, amit személyes hallgatásra szabadon felhasználhatsz. Három zenei részből áll, a Hathorok instrukcióihoz igazodva. Az első és az utolsó ugyanaz, öt percig tart és a Felemelkedési Kódok (Ascension Codes) c. CD-men levő Felemelkedő Világok (Worlds Ascending) c. szám első része.

A középső rész a Tobozmirigy Dimenzionális Hangolás, ami 5:47 hosszú.

Ha letöltöd a zenét, meglátod, hogy a számok között 5 másodperc csend van. Ez jelzi, hogy ilyenkor kell a leírt Hathor meditáció új fázisára átváltani.

Gyakorlati kérés

Ha úgy döntesz, hogy letöltöd a meditáció használatához rendelkezésre bocsátott zenei állományt, ne várj az esemény napjáig. És kérlek, ne használd szerverünket lejátszáshoz. Vagyis töltsd le a hangfájlokat a saját számítógépedre és onnan játszd le őket. Egyre többen csatlakoznak hozzánk a világ minden tájáról és bár szerverünk nagykapacitású, megvannak a korlátai. Ha túl sokan használják szerverünket lejátszóként, vagy töltenek le egy időben, akkor a szerver lefagyhat, és senki nem férhet hozzá az állományokhoz.

A meditációs hanganyag letöltése

Ha a hangfile letöltéséhez a lenti linkre kattintasz a Hangajándékok (Sound Gifts) oldal Hallgatási Szerződés (Listener’s Agreement) részére jutsz. Ez azt mondja ki, hogy ezeket a hangfájlokat saját részre ingyen hallgathatod,. Azt is kimondja, hogy ezek a zenék nem köztulajdonúak, vagyis jog szerint semmi más célra nem használhatod őket. (Nemzetközi szerzői jog védelme alá esnek.) Ha az „Egyetértek a feltételekkel és szabályokkal” (I agree with the terms and conditions) sorra kattintasz, hozzáférhetsz a weboldal összes ingyenes hanganyagához. Csak válaszd ki a kedvedre való darabokat.

Kattints ide a Belső Kristálypalota Meditációhoz javasolt zene letöltéséhez.

Végső megjegyzés

Erősen javaslom, hogy ha még nem tetted volna, olvasd el az „Idővonal választás művészete” c. korábbi (2010. augusztus 3.) Hathor üzenetet.

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2010. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos 2012 www.lelekmod.hu  Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.